Σύνδεση Καλωδίων

Σύνδεση Καλωδίων. Μεγάλη ποικιλία ακροδεκτών, ακροχιτωνίων, σωληνάκια κατάλληλα για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

 • Ακροδέκτες καλωδίων γυμνοί βαρέος τύπου

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  3.8663.16
 • Ακροδέκτες καλωδίων γυμνοί βαρέος τύπου στενοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  20.4063.74
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι ακίδος

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  4.349.65
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι δίχαλο Υ

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  4.349.41
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι κυλινδρικοί (Bullet) Αρσενικοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  3.864.82
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι κυλινδρικοί (Bullet) Θηλυκοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  4.826.27
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι οπής Ο

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  3.9815.43
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι συρταρωτοί (Slide) Αρσενικοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  3.864.82
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι συρταρωτοί (Slide) Αρσενικοί-Θηλυκοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  6.758.44
 • Ακροδέκτες καλωδίων μονωμένοι συρταρωτοί (Slide) Θηλυκοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  2.655.79
 • Ακροδέκτες καλωδίων πλήρως μονωμένοι συρταρωτοί (Slide) Αρσενικοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  6.758.44
 • Ακροδέκτες καλωδίων πλήρως μονωμένοι συρταρωτοί (Slide) Θηλυκοί

  Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  3.626.27